Bodovanje

Kongres će biti bodovan sukladno strukovnim komorama.
Detalje o bodovanju objavit ćemo uskoro.