Bodovanje

Poštovani,
obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 FUTUR Z, broj predmeta: 145-2523/19. Skup je kategoriziran kao Domaći kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 10 bodova.
Pristupni podaci za Aplikaciju stručnog usavršavanja:
• Korisničko ime: 145-426/15
• Zaporka: 102201519342
Aplikaciji stručnog usavršavanja moguće je pristupiti putem sljedećeg linka: http://tmi.hlk.hr/
S poštovanjem,
Administrator informacijskog sustava trajne medicinske izobrazbe
Hrvatska liječnička komora