Bodovanje

Kongres će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore:

  • aktivni sudionici 15 bodova
  • pasivni sudionici 10 bodova.

Kongres će biti bodovan od strane Hrvatske komore medicinskih sestara sukladno Pravilniku.

Kongres će biti bodovan od strane Hrvatske ljekarničke komore sukladno Pravilniku.