Bodovanje

Hrvatska Liječnička Komora – Skup je kategoriziran kao Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 16 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11 bodova.

 

Kongres je bodovan od strane Hrvatske ljekarničke komore sukladno pravilniku.

 

Hrvatska komora medicinskih sestara bodovat će kongres sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupcima trajnog/stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

  • Aktivno sudjelovanje 10 bodova
  • Pasivno sudjelovanje 6 bodova