Bodovanje

Hrvatska Liječnička Komora – Skup je kategoriziran kao Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 16 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11 bodova.