DAN SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE NA FUTUR Z

DAN SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE – Futur Z 2017

11. studenog 2017. od 9:00-15:00h , hotel Royal , Opatija

Teme za  okrugle stolove

  • Indikatori kvalitete u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji
  • Budućnost obrazovanja medicinskih sestara i fizioterapeuta
  • Suradnja primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Pod pokroviteljstvom :

Hrvatske komore medicinskih sestara

Hrvatske  komore fizioterapeuta

U suradnji sa:

Hrvatski nacionalni savez sestrinstva

Alumni klub Zdravstvenog veleučilišta

DATUM ODRŽAVANJA: 11.11.2017. SUBOTA

MJESTO ODRŽAVANJA: OPATIJA, HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA

Program

09.00 – 10.30 Registracija sudionika

10.00 – 10.30 Pozdravna riječ organizatora

10.30 – 11.30 Okrugli stol na temu: “Indikatori kvalitete u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji”

Josipa Bišćan, mag.med. techn.

Slađana Redžić, mag.med.techn.

Gorana Žarković, mag.med.techn.

Iva Lončarić, unic.mag.admin.sanit.; dip.physioth.

11.30 -12.00 Pauza za kavu

12.00 – 13.00 Okrugli stol na temu:”Budućnost obrazovanja medicinskih sestara i fizioterapeuta”

Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med

Prof. dr.sc. Krešimir Rotim, dr. med.

dr.sc. Snježana Schuster, prof.v.š

dr.sc. Snježana Čukljek

Damir Poljak, dipl. med. techn.

Selma Sinanović, mag. med. techn.

13.00 – 14.00 Pauza

14.00 – 15.00 Okrugli stol na temu: “Suradnja primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite”

Slava Šepec, dipl. med. techn.

Mirjana Grubišić, mag. physioth.

Slavica Berić, dipl.med. techn.

Boris Ilić, dipl.med. techn.

Habuš Rosarija, bacc. physioth.

Dubravka Jakšetić, mag. med. techn.

Prijavite se za sudjelovanje…