Informacije

Mjesto održavanja:

Kongresni centar hotel Royal – Opatija

Vrijeme održavanja:

16.-18. 11. 2018.

Jezik:

Službeni jezik kongresa je hrvatski.

Bodovi:

Od strane organizatora zatraženo je bodovanje svih strukovnih Komora.

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 20.09.2018.

Kotizacija za partnere FUTUR Z – članove KoHOM-a, HUBOL-a, If! , HUP , HLJK
Kotizacija za suradnike – HDOD
1.300,00 kn
Kotizacija 1.700,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika, Specijalizanti članovi KoHOM-a i HUBOL-a 600,00 kn
Medicinske sestre 600,00 kn
Dnevna kotizacija
750,00 kn
Izlagači 600,00 kn

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 20.09.2018.

Kotizacija za partnere FUTUR Z – članove KoHOM-a, HUBOL-a, If!, HUP, HLJK
Kotizacija za suradnike – HDOD
1.500,00 kn
Kotizacija 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika, Specijalizanti članovi KoHOM-a i HUBOL-a 800,00 kn
Medicinske sestre 800,00 kn
Dnevna kotizacija
850,00 kn
Izlagači 800,00 kn

Za informacije o kotizaciji i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr

http://www.bantours.hr/