Kontakt

Filida putnička agencija d.o.o.
Dore Pfanove 7
10 000 Zagreb

Tel: 01/4616520
Fax: 01/4616521
Mob: 098/9105778

Kontakt: Ana Krizmanić Mikolčević
Mail: ana@filidatravel.hr

Kontakt obrazac