Kotizacija

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u Znanstvenom djelu kongresa, kongresne materijale, ručak 17.11. u subotu , pauze za kavu, pristup sponzorskoj izložbi

 

RANA KOTIZACIJA  uplaćena do 20.09.2018.

Kotizacija za partnere FUTUR Z – članove KoHOM-a, HUBOL-a, If!, HUP, HLJK
Kotizacija za suradnike – HDOD
1.300,00 kn
Kotizacija 1.700,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika , Specijalizanti članovi KoHOM – a i HUBOL – a 600,00 kn
Medicinske sestre
600,00 kn
Dnevna kotizacija 750,00 kn
Izlagači 500,00 kn

 

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 20.09.2018.

Kotizacija za partnere FUTUR Z – članove KoHOM-a, HUBOL-a, If!, HUP, HLJK
Kotizacija za suradnike – HDOD
1.500,00 kn
Kotizacija 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika , Specijalizanti članovi KoHOM – a i HUBOL-a 800,00 kn
Medicinske sestre
800,00 kn
Dnevna kotizacija 850,00 kn
Izlagači 800,00 kn

Za informacije o kotizaciji i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr

http://www.bantours.hr/