Kotizacije

Kotizacija za prisustvo kongresu u živo uključuje: sudjelovanje predavanjima i panel raspravama cijelo vrijeme trajanja kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi, pristup pauzama za kavu, pristup snack break u subotu 27.11.

Kotizacija za on line virtualni kongres uključuje: virtualno sudjelovanje kongresu, virtualne kongresne materijale, virtualni pristup sponzorskoj izložbi, te ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima, panel raspravama i intervjuima nakon završetka kongresa

Rana kotizacija do 15.10.2021.

Regularne prijave 1500,00 kn
Jednodnevne prijave 1000,00 kn
Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 1000,00 kn
Kotizacija za on line virtualni prijenos kongresa 750,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 750,00 kn
Medicinske sestre
600,00 kn
Izlagači 750,00 kn

Redovna kotizacija od 16.10.2021.

Regularne prijave 1800,00 kn
Jednodnevne prijave 1000,00 kn
Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 1000,00 kn
Kotizacija za on line virtualni prijenos kongresa 750,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 750,00 kn
Medicinske sestre
750,00 kn
Izlagači 750,00 kn

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

http://www.bantours.hr/

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr