Kotizacije

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u virtualnom dijelu kongresa, virtualne kongresne materijale, virtualni pristup sponzorskoj izložbi, te ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima, panel raspravama i intervjuima nakon završetka kongresa

Kotizacije

Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 250,00 kn
Regularne prijave 500,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 250,00 kn
Medicinske sestre
250,00 kn
Izlagači 250,00 kn

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

http://www.bantours.hr/

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr