Paketi prijava

Paketi prijave za prisustvo kongresu u živo uključuje: sudjelovanje predavanjima i panel raspravama cijelo vrijeme trajanja kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi, pristup pauzama za kavu, pristup snack break

Paket prijave za online virtualni kongres uključuje: virtualno sudjelovanje kongresu, virtualne kongresne materijale, virtualni pristup sponzorskoj izložbi, te ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima, panel raspravama i intervjuima nakon završetka kongresa

Redovna prijava

Regularne prijave 1800,00 kn
Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 1000,00 kn
Kotizacija za online virtualni prijenos kongresa 750,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 750,00 kn
Medicinske sestre
750,00 kn
Izlagači 750,00 kn

Za rezervaciju smještaja kliknite na LINK