Paketi prijava

Paket prijave za prisustvo kongresu uživo uključuje:

  • Sudjelovanje predavanjima i panel raspravama za cijelo vrijeme trajanja kongresa
  • Kongresne materijale
  • Pristup sponzorskoj izložbi
  • Pristup pauzama za kavu
  • Pristup snack break-u

Paket prijave za online virtualni kongres uključuje:

  • Virtualno sudjelovanje na kongresu
  • Virtualne kongres materijale
  • Ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima, panel raspravama i intervjuima nakon završetka kongresa