Paketi prijava

Paketi prijave za prisustvo kongresu u živo uključuje: sudjelovanje predavanjima i panel raspravama cijelo vrijeme trajanja kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi, pristup pauzama za kavu, pristup snack break u subotu

Paket prijave za online virtualni kongres uključuje: virtualno sudjelovanje kongresu, virtualne kongresne materijale, virtualni pristup sponzorskoj izložbi, te ograničeni vremenski pristup snimljenim predavanjima, panel raspravama i intervjuima nakon završetka kongresa

Rana prijava

Regularne prijave 1500,00 kn
Jednodnevne prijave 1000,00 kn
Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 1000,00 kn
Kotizacija za online virtualni prijenos kongresa 750,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 750,00 kn
Medicinske sestre
600,00 kn
Izlagači 750,00 kn

Redovna prijava

Regularne prijave 1800,00 kn
Jednodnevne prijave 1000,00 kn
Partneri (HUBOL, KOHOM, IF!, HUP) 1000,00 kn
Kotizacija za online virtualni prijenos kongresa 750,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 750,00 kn
Medicinske sestre
750,00 kn
Izlagači 750,00 kn