Paketi prijava

RANA PRIJAVA
Do 12.10. 2023.

Redovna prijava
270,00 € / 2.034,32 kn

Partneri (Certitudo i HUMŽiS)
130,00 €

Partneri Futur Z (HUBOL, KoHOM, Ifi, HUP)
130,00 € / 979,49 kn

Specijalizanti, ML, HLJK

100,00 € / 753,45 kn

Medicinske sestre
100,00 € / 753,45 kn

Fizioterapeuti i radni terapeuti
100,00 € / 753,45 kn

Umirovljenici
50,00 € / 376,73 kn

Izlagači
100,00 € / 753,45 kn

Online
100,00 € / 753,45 kn

Studenti
**Besplatno

KASNA PRIJAVA
Nakon 12. 10. 2023.

Redovna prijava
290,00 € / 2.185,00 kn

Partneri (Certitudo i HUMŽiS)
150,00 €

Partneri Futur Z (HUBOL, KoHOM, Ifi, HUP)
150,00 € / 1.130,18 kn

Specijalizanti, ML, HLJK

120,00 € / 904,14 kn

Medicinske sestre
120,00 € / 904,14 kn

Fizioterapeuti i radni terapeuti
120,00 € / 904,14 kn

Umirovljenici
60,00 € / 452,07 kn

Izlagači
120,00 € / 904,14 kn

Online
120,00 € / 904,14 kn

Studenti
**Besplatno

Prijava uključuje sudjelovanje u svim stručnim sadržajima i programskim dijelovima kongresa, kongresne materijale, pristup sponzorskoj izložbi i pauze za kavu i snack break-ove.

* U cijenu je uključen PDV.

** Studenti na registraciji moraju pokazati bilo koji dokument o potvrdi studiranja.