Paketi prijave

Paket uključuje: sudjelovanje u znanstvenom dijelu kongresa, kongresne materijale, ručak, pauze za kavu, pristup sponzorskoj izložbi, te pristup ostalim događanjima kongresa

 

RANA PRIJAVA  uplaćena do 19.10.2020.

Partneri (HUP, IFI, HUBOL, KOHOM) 1.000,00 kn
Regularne prijave 1.700,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i  specijalizanti 600,00 kn
Medicinske sestre
600,00 kn
Dnevna prijava 750,00 kn
Izlagači 500,00 kn

 

REDOVNA PRIJAVA uplaćena od 20.10.2020.

Partneri (HUP, IFI, HUBOL, KOHOM) 1.200,00 kn
Regularne prijave 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika i specijalizanti 800,00 kn
Medicinske sestre
800,00 kn
Dnevna prijava 850,00 kn
Izlagači 800,00 kn

Za informacije o prijavi i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr

http://www.bantours.hr/