Paketi prijave

Paket uključuje: sudjelovanje u znanstvenom dijelu kongresa, kongresne materijale, ručak 23.11.2019. (subota), pauze za kavu, pristup sponzorskoj izložbi, te pristup ostalim događanjima kongresa

 

RANA PRIJAVA  uplaćena do 15.10.2019.

Prijava za partnere FUTUR Z 1.300,00 kn
Prijava 1.700,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika , Specijalizanti članovi KoHOM – a i HUBOL – a 600,00 kn
Medicinske sestre
600,00 kn
Dnevna prijava 750,00 kn
Izlagači 500,00 kn

 

REDOVNA PRIJAVA uplaćena nakon 15.10.2019.

Prijava za partnere FUTUR Z 1.500,00 kn
Prijava 1.900,00 kn
Članovi Hrvatskog društva mladih liječnika , Specijalizanti članovi KoHOM – a i HUBOL-a 800,00 kn
Medicinske sestre
800,00 kn
Dnevna prijava 850,00 kn
Izlagači 800,00 kn

Za informacije o prijavi i smještaju potrebno je kontaktirati agenciju BAN TOURS

BAN TOURS
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
ZAGREB

KONTAKT OSOBA:
ANA VUGRINOVIĆ
TEL: 385 1 6057 483
FAX: 385 1 6057 480
E-MAIL: futur-z@bantours.hr

http://www.bantours.hr/