Prijava sažetaka

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

  • + Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku
  • + Ne smije sadržavati više od 300 riječi
  • + Sažetak može imati najviše 5 koautora
  • + Tekst sažetka mora sadržavati: Cilj, metode, rezultate i zaključak
  • + Sva polja su obavezna

Rok prijave sažetaka je 05.11.2016. godine.

Znanstveni odbor će u roku od 5 dana nakon roka za prijavu sažetaka poslati obavijest autorima da li su sažetci prihvaćeni i u kojem obliku.