Program

Petak 22.11.2019.


10.30h
Otvaranje kongresa Futur Z 2019
Ruža Ištuk, Leona Šiljeg i Željko Rotim

11.00h – 11.40h
Intervju – prof. dr. sc. Milan Kujundžić, Ministar zdravstva Republike Hrvatske
Moderira Ruža Ištuk

11.40h – 12.20h
Panel rasprava „Implementacija novog zakona o zdravstvenoj zaštiti – gdje smo

12.20h – 12.40h
Plenarno predavanje Ivan Vidaković mag. math.
Ni budućnost nije što je nekad bila“

12.40h – 13.10h
Intervju – dr. sc. Krešimir Luetić dr. med. predsjednik Hrvatske liječničke komore i Vikica Krolo dr. med. zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore

13.15h – 14.15h
Panel rasprava „Europa jednakih mogućnosti“
Uoči predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

14.15h
Coffee Break

15.00h – 15.45h
Panel rasprava „Imamo li centre izvrsnosti u Hrvatskoj“

15.45h – 16.00h
Plenarno predavanje – prim. Siniša Varga dr. med. dent. spec., Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora
Dolazi li vrijeme jedinstvenog sustava zdravstva Europske Unije“

16.00h – 16.45h
Panel rasprava Inovativne terapije i održivi modeli plaćanja“

Subota 23.11.2019.


9.30h
Otvaranje drugoga dana kongresa

9.30h – 9.45h
Predavanje – doc. dr. sc. Iva Mucalo
Imamo li rješenja za polipragmaziju“

9.45h – 10.30h
Intervju – Lucian Vukelić dr. med. spec., Ravnatelj HZZO
Moderira Leona Šiljeg 

10.30h – 11.15h
Panel rasprava „Kalendar naručivanja:odlučni korak do uređenog zdravstva“

11.15h11.30h
Plenarno predavanjedoc. dr. sc. Antonija Balenović dr. med. spec., Ravnateljica Doma zdravlja (Zagreb Centar)
Potencijal i praktična realnost korištenja mobilnih aplikacija u zdravstvu – ima li prepreka u implementaciji mHealth rješenja?“

11.30h
Coffee break

12.00h – 12.20h
Plenarno predavanjeOgnjen Bagatin dipl. oec. MBA, Udruga poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb Hrvatske Udruge Poslodavaca
Privatne zdravstvene ustanove – spas od kroničnih problema javno zdravstvenog sustava?“

12.20h – 13.10h
Panel rasprava „Stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
Uvodna prezentacija – prim. Ines Balint dr. med. spec., dopredsjednica HUP Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu, član izvršnog odbora KoHOM-a
Što budućnost donosi bivšim koncesionarima?“

13.15h – 14.10h
Panel rasprava „Domovi zdravlja – sadašnjost i budućnost“
Uvodna prezentacija – Marko Rađa dr. med., Ravnatelj Doma zdravlja Split
Kako dom zdravlja može učiniti zadovoljnim i bolje stimulirati svoje djelatnike“

14.10h
Pauza za ručak i milenijsku fotografiju

15.10h15.50h
Panel rasprava „Problemi u provedbi financiranja iz sredstava EU fondova“

15.50h – 16.05h
Predavanje Andrija Stojanović
Pravna NEsigurnost zdravstvenih radnika ili na crvenom se krv slabije vidi“

16.10h – 16.50h
Panel rasprava „Mladi liječnici – od fakulteta do specijalističkog ispita“

16.50h – 17.30h
Panel rasprava „U susret 2020. godini – godina medicinskih sestara”
Plenarno predavanje – Mario Gazić, dipl. med. techn., Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara
Hrvatska komora medicinskih sestra jučer, danas, sutra”

17.30h – 18.15h
Panel rasprava „Može li proširenje kompetencija medicinskih sestara biti odgovor na nedostatak zdravstvenih profesionalaca”

18.15h – 19.00h
Panel rasprava Mogućnosti rada van ugovorenog radnog vremena“

19.00h
Zatvaranje kongresa