Smještaj

Cijene smještaja izražene po osobi i po noćenju

HOTELU ROYAL****
GRAND HOTELU 4 OPATIJSKA CVIJETA****
700,00 kn po osobi u jednokrevetnoj sobi
536,00 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi
Napomena: uključeno noćenje i doručak


Hoteli se dodjeljuju ovisno o raspoloživosti na dan Vaše prijave, a popunjavaju se po principu FIRST COME – FIRST SERVED.

Rezervacija se smatra potvrđenom nakon uplate.