Smještaj

Cijene smještaja izražene po osobi i po noćenju

Za rezervaciju smještaja kliknite na LINK

HOTEL MILENIJ ***** 1100,00 kn po osobi u jednokrevetnoj sobi
750,00 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi
Napomena: uključeno noćenje i doručak
GRAND HOTELU 4 OPATIJSKA CVIJETA**** 900,00 kn po osobi u jednokrevetnoj sobi
550,00 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi
Napomena: uključeno noćenje i doručak
HOTEL AGAVA **** 800,00 kn po osobi u jednokrevetnoj sobi
450,00 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi
Napomena: uključeno noćenje i doručak


Hoteli se dodjeljuju ovisno o raspoloživosti na dan Vaše prijave, a kvote se popunjavaju po principu FIRST COME – FIRST SERVED.

Rezervacija se smatra potvrđenom nakon što izvrši uplata.