Stručno-znanstveno vijeće

Predsjednik: dr. sc. Željko Rotim, univ. mag. med. dent


Prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak dr. med. spec.

Doc. dr. sc. Antonija Balenović dr. med. spec.

Dr. med. spec. Zoran Maravić

Prof. dr. sc. Viktor Peršić dr. med. spec.

Prof. dr.sc. Goran Roić dr. med. spec.

Prof. dr. sc. Goran Hauser dr. med. spec.

Doc. dr. sc. Vladimir Mozetič

Dr.sc. Ivan Vukoja dr. med. spec.

Dr. sc. Marinko Rade

Dr. med. spec. Ivana Šmit

Dr. med. spec. Andro Matković

Mihael Furjan dipl. oec.

Sani Pogorilić

Adriano Friganović, dipl. med. techn.

Cecilija Rotim, mag. med. techn.