Teme za sestrinski dan

  • Utjecaj suvremenih trendova i problematike na obrazovanje medicinskih
  • Važnost definiranih kompetencija kao suštine sestrinske profesije u sustavu zdravstva
  • Planiranje projekata iz fondova Europske Unije – algoritam podrške u kliničkim uvjetima
  • Validacija kvalitete sestrinskih istraživanja, doprinos znanosti i iskoristivost u praksi
  • Organizacijski izazovi u sestrinstvu današnjice: sigurnost bolesnika, generacijske razlike i radna okolina medicinskih sestara
  • Metode poboljšanja kvalitete zdravstvene njege – od smjernice do procesa
  • Važnost učinkovite komunikacije u pružanju sigurne skrbi u objedinjenom hitnom prijemu
  • Karakteristike interdisciplinarnog pristupa palijativnog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Reproduktivno zdravlje migranata i izbjeglica – prikaz CARE projekta
  • IT komunikacija u patronažnoj djelatnosti